3. celostátní setkání členů a příznivců DiEM25 v ČR

3. celostátní setkání členů a příznivců DiEM25 v ČR

Datum konání

14/09/2019    
13:00 - 17:00

Místo

prostor39
Řehořova 33/39, Prague, 13000
nahrávám mapu....

3. celostátní setkání členů a příznivců hnutí DiEM25 v ČR (English below)
se uskuteční v sobotu dne 14. září 2019 v době od 13 – 17 hod v multifunkční prostoru na prostor 39, Řehořova 33/39 Praha 3 – Žižkov 130 00 Registrace účastníků je již od 12 hod.

Program:
• Zahájení a pozdrav člena celoevropské koordinační skupiny
• Informace o stavu hnutí DiEM25 v Evropě a o činnosti hnutí v ČR, vystoupení zástupců místních skupin a dalších členů Rady DiEM25 ČR
• Diskuse k cílům DiEM25 v ČR.
• Fotokampaň na podporu Julian Assange „We are millions“
• Vystoupení pozvaných hostů na téma „Co může přinést hnutí Diem25 v ČR“
• Na závěr bude představena pozvánka na Celoevropskou konferenci hnutí DiEM25, která bude 23-24. listopadu 2019 v Praze.

Jako hosté potvrdili účast, Jiří Šteg (makroekonom), Mikuláš Peksa (europoslanec za Piráty), Jan Májíček (Ekumenická akademie), Michael Hauser (filosof), Jiří Silný (RLS), Monika Horáková (Zelená Re:vize), Petr Pávek (Skutečná levice), Milan Neubert (SDS), zástupci z Green New Deal pro Evropu a Budoucnosti , v jednání je účast dalších příznivců a zástupců organizací spolupracujících s DiEM25.

Organizační pokyny:
*Pro účast se zaregistrujte na e-mail: info@cz.diem25.org.
*Celá akce je přístupná i nečlenům hnutí, prosíme o respektování, že první část bude věnována interním záležitostem hnutí. Na všechny dotazy jsme připravení reagovat v bodech programu vymezených pro diskuzi.
*Fotokampaně na podporu Juliana Assange se mohou zúčastnit všichni účastníci.
*Na pokrytí nákladů bude vybrán dobrovolný příspěvek.

Všichni členové a příznivci hnutí jsou DiEM25 jsou vítáni.

Carpe DiEM25!

Rada DiEM25 ČR https://diem25.org/nc-cesko/

Chcete-li se stát členem hnutí DiEM25 můžete se přihlásit na místě organizátorům nebo pomocí on-line formuláře zde https://internal.diem25.org/cs/users/sign_up

Odkazy:
Oficiální e-mail: info@cz.diem25.org
Web DiEM25: https://diem25.org/
Česká sekce webu Diem25: https://diem25.org/home-cz/
Manifest hnutí DiEM25 je zde: https://diem25.org/manifest-plna-verze/
FB DiEM25: https://www.facebook.com/diem25.official.page/
FB DiEM25 ČR: https://www.facebook.com/Diem25-Czech-Republic-505222219639803/
DiEM25 Praha: https://www.facebook.com/Diem25Praha/
DiEM25 České Budějovice: https://www.facebook.com/Diem25CB/
DiEM25 Ostravsko: https://www.facebook.com/Diem25-Ostravsko-1676651529252552/

=========================
3rd national meeting of DiEM25 members and supporters in the Czech Republic
will take place on Saturday, September 14, 2019, from 1 pm to 5 pm in the multifunctional space prostor 39, Řehořova 33/39 Prague 3 – Žižkov 130 00 Registration of participants is from 12 pm.

Program:
• Invitation and salute of a member of the pan-European Coordination Collective
• Information on the state of DiEM25 in Europe and on the activities of the movement in the Czech Republic, speeches by representatives of local groups and other members of the NC DiEM25 Czech Republic
• Discussion on the objectives of DiEM25 in the Czech Republic.
• Photo Campaign to Support Julian Assange „We are millions“
• Speech by invited guests on „What can Diem25 bring in the Czech Republic“
• In the end of smeeting will be presented Invitation to the Pan-European DiEM25 Conference which will take place on 23 and 24 November, 2019 in Prague.

The guests confirmed participation: Jiří Šteg (macroeconomist), Mikuláš Peksa (MEP for Pirates), Jan Májíček (Ekumenická akademie), Michael Hauser (philosopher), Jiří Silný (RLS), Monika Horáková (Zelená Re:vize), Petr Pávek (Skutečná levice), Milan Neubert (SDS), Petr Kužel (SOK), also representatives of Green New Deal for Europe a Budoucnost, we atry to get also other supporters and representatives of organizations cooperating with DiEM25.

Organizational instructions:
* To participate, register at info@cz.diem25.org.
* The whole event is open to non-members of the movement, please respect that the first part will be devoted to the internal affairs of the movement. We are ready to respond to all questions at the points of the agenda designated for discussion.
* All participants can take part in the photo campaign to support Julian Assange.
* A voluntary contribution will be collected to cover the costs.

All members and supporters of the movement are DiEM25 are welcome.

Carpe DiEM25!

DiEM25 ČR Council https://diem25.org/nc-cesko/

If you want to become a member of DiEM25 you can register on site or by using the online form here https://internal.diem25.org/cs/users/sign_up

Carpe DiEM25!

Napsat komentář