Aziz Choudry: Učit se od základů

Aziz Choudry: Učit se od základů

Datum konání

19/11/2019    
18:00 - 21:00

* for English please scroll down

Učit se od základů: nenucené a neformální vzdělávání a angažovanost v sociálním hnutí

Přednáška Azize Choudryho
V úterý 19. 11. 2019, 18:00 h
@ Display

Moderuje Václav Drozd

Jak nás může obohatit hlubší zájem o intelektuální práci aktivistů a aktivistek, kteří se zasazují o sociální, politickou a ekologickou spravedlnost? Aziz Choudry propojuje své vlastní zkušenosti s aktivismem a různými sociálními hnutími, aby poukázal na to, že tyto boje pochopíme nejlépe, když se začneme zaobírat procesem učení, věděním a debatami, jež se dějí v těchto hnutích. Choudry ve své práci vychází z antikoloniálních, marxistických, feministických a antirasistických pohledů na vědění a moc. Jeho práce vyzdvihuje způsob, jakým se aktivisté a aktivistky učí přímo tím, že dělají aktivismus a organizují (se). Upozorňuje na chybějící propojení mezi praxí sociálních hnutí v terénu, kritickou teorií vzdělávání dospělých a teorií zkoumající sociální hnutí. Jako příklady uvádí antikoloniální proudy v rámci hnutí za globální spravedlnost, které se formují v Pacifické Asii, aktivistický výzkum a vzdělávání v sociálních hnutích a lidových organizacích na Filipínách, dělnické boje migrantů a imigrantů v Kanadě, či studentské stávky v Quebecu v roce 2012.

Aziz Choudry je sociolog, aktivista a výzkumník. Je profesorem na Univerzitě McGill v Montrealu. Je autorem řady knih. Například psal o sociálních hnutích v knize ,,Learning Activism: The Intellectual Life of Contemporary Social Movements“ (University of Toronto Press, 2015). Spolueditoval publikaci ,,Just Work?: Migrant Workers‘ Struggles Today“ (Pluto Press, 2015), která se věnuje vykořisťování pracovních migrantů po celém světě a shrnuje některé příklady jejich kolektivního odporu.

Přednáška bude v anglickém jazyce
Vstup volný

* English

Learning from the ground up: informal and non-formal education and action in social movement

Lecture by Aziz Choudry
On Tuesday 19th November 2019, 6 pm
@ Display

Moderated by Václav Drozd

What can we learn from a deeper engagement with the intellectual work of activists who organize for social, political, and ecological justice? Combining experiential knowledge from his own activism and a variety of social movements, Aziz Choudry suggests that such struggles are best understood if we engage with the learning, knowledge, debates, and theorizing that goes on within them. Drawing on anti-colonial, Marxist, feminist, and anti-racist perspectives on knowledge and power, his work highlights how activists and organizers learn through doing, and addresses the gap between organizing/social movement practice on the ground, critical adult education scholarship, and social movement theorizing. Examples include anti-colonial currents within global justice organizing in the Asia-Pacific, activist research and education in social movements and people’s organizations in the Philippines, migrant and immigrant worker struggles in Canada, and the 2012 Quebec student strike.

Aziz Choudry is a sociologist, activist, researcher and writer, and a professor at McGill University in Montreal. He is interested in the work of social and activist movements and is author of the book „Learning Activism: The Intellectual Life of Contemporary Social Movements“ (University of Toronto Press, 2015) and editor of „Just Work?: Migrant Workers‘ Struggles Today (Pluto Press, 2015), which is devoted to the exploitation of working migrants all over the world, and which includes several examples of their collective resistance. His protest activity includes a broad spectrum of events and research opposed to multinational corporate power, imperialism and the commodification of life.

The lecture will be held in English
Free entry

Napsat komentář