Jak zachránit EU a planetu? / How to save the EU and the planet?

Jak zachránit EU a planetu? / How to save the EU and the planet?

Datum konání

22/11/2019    
18:45 - 21:30

(English bellow)
Rada DiEM25 ČR a Nadace Rosy Luxemburgové pořádají u příležitosti Celoevropské konference hnutí DiEM25, která se uskuteční ve dnech 23. a 24 listopadu 2019 v Praze, veřejnou panelovou diskusi na téma Jak zachránit EU … a planetu?

Panelisté:
Daniela Platsch, ekonomka and politička, kandidátka koalice Evropské jaro do EP
Srećko Horvat, filosof a aktivista, spoluzakladatel DIEM25
Alena Krempaská, politoložka, Inštitút ľudských práv, Bratislava
Paweł Wargan, politický analytik, koordinátor kampaně Green New Deal for Europe
Kate Wiseman, koordinátorka Extinction Rebellion v ČR
Robin Maialeh, ekonom, vysokoškolský učitel

Diskutovat se bude mimo jiné radikální vize ekonomické a politické transformace Nový zelený úděl pro Evropu navrhující přechod ze společenského systému založeného na maximalizaci zisku několika korporací na systém zohledňující limity přírodních ekosystému a zdůrazňující nové pojetí všeobecné lidské důstojnosti.

Debata proběhne v anglickém, slovenském a českém jazyce, tlumočení zajištěno.

Všechny srdečně zveme.

=================================
The DiEM25 Czechia and the Rosa Luxemburg Foundation present a public panel discussion on How to save the EU … and the planet“ on the occasion of the Europe-wide DiEM25 Conference, which will take place on 23 and 24 November 2019 in Prague.

Panelists:
Daniela Platsch, economist and politician, candidate for the European Spring coalition for the EP
Srećko Horvat, philosopher and activist, co-founder of DIEM25
Alena Krempaská, political scientist, Institute of Human Rights, Bratislava
Paweł Wargan, political analyst, campaign coordinator for Green New Deal for Europe
Kate Wiseman, Extinction Rebellion Coordinator in the Czech Republic
Robin Maialeh, economist, college teacher

Among other things, a radical vision of economic and political transformation „Green New Deal for Europe“ proposing a transition from a social system based on maximizing the profits of several corporations to a system that respects the limits of natural ecosystems and emphasizes a new concept of universal human dignity.

The debate will be held in English, Slovak and Czech, interpreting provided.

We cordially invite everyone.

Napsat komentář