Privatizace a vznik elit: česká zkušenost s Tomášem Samkem

Privatizace a vznik elit: česká zkušenost s Tomášem Samkem

Datum konání

12/11/2019    
18:00 - 21:00

Místo

Display
Dittrichova 9/337, Prague, 12000
nahrávám mapu....

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

✨Privatizace a vznik elit: česká zkušenost s Tomášem Samkem a jeho hosty: Ondřej Lánský (sociolog), Milena Bartlová (historička umění), Lenka Zlámalová (novinářka)

🔷Hned po pádu minulého režimu bylo jasné, že nastane transformace národního hospodářství, ale vedly se spory o postup, rozsah, metody, tempo i cíl této dramatické ekonomické proměny. Jedním z jejích pilířů se stala tzv. velká privatizace, jejíž důsledky ovlivňují náš život dodnes. Šlo tehdy postupovat jinak, s menšími transformačními náklady? A jaké by to mělo důsledky pro tehdejší dobu a pro dnešek? Do jaké míry se vznik privatizačních elit podepisuje na podobě současného politického života? A jaké má naše demokracie vyhlídky vzhledem k rostoucímu napětí mezi vítězi a poraženými transformačních procesů?

✔Večer je součástí performativně-diskuzního projektu Třídní boj? ve třech kapitolách, který se prostřednictvím tří kapitol zabývá komplexními společenskými a třídními vztahy v dnešní společnosti.

©Projekt laskavě podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha a MČ Praha 2.
_
EN:
✨Privatization and the birth of elites: The Czech experience with Tomáš Samek and his guests: Ondřej Lánský (sociologist), Milena Bartlová (art historian), Lenka Zlámalová (journalist)

🔷As soon as the old regime fell, it became apparent that a major transformation of the national economy was underway, although its course, scope, methods, pace, and goals were hotly debated. One of its backbones was the so-called great privatisation, the consequences of which can still be felt today. Would it have been possible to proceed in a different way, at a lower transformation cost? What repercussions would there be back then, and today? To what extent does the rise of privatisation elites inform the shape of current political life? And what can our democracy look forward to in the face of a growing tension between the winners and losers of the transformational processes?

✔The performance-cum-discussion project Class struggle? looks at the complex social and class relations in today’s society in three subject-specific chapters. Each chapter takes place in a specific architectonic configuration and is accompanied by a topical visual element.

©The project was kindly supported by: Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of Prague and Prague 2.

Napsat komentář