Univerzitní okupační stávka za klima

Univerzitní okupační stávka za klima

Datum konání

12/11/2019 - 13/11/2019    
10:00 - 21:00

Místo

Namesti jana Palacha
Nám. Jana Palacha 1/2, Prague, 110 00
nahrávám mapu....

[EN below]

Dlouhodobé sucho pokračuje, ekosystémy se hroutí, lesy umírají. Už nestačí jen třídit odpad nebo sázet stromy, k odvrácení katastrofy potřebujeme přestat spalovat fosilní paliva a změnit politické uvažování. Naši političtí představitelé zatím ale odmítají dodržovat svoje sliby a emise skleníkových plynů tak dále rostou.

Stejně jako studenti a studentky v listopadu 1989 i my ale odmítáme beznaděj. A stejně jako oni považujeme my dnes otázky zachování životního prostředí za zásadní.

Proto 12. listopadu zahájíme univerzitní okupační stávku!

Místo abychom seděli v učebnách, povedeme na chodbách diskuze a workshopy, poslechneme si koncerty a budeme se organizovat na plénech.

Klimatická krize je řešitelná, je ale třeba vzít zodpovědnost do vlastních rukou a donutit odpovědné k akci!

Sledujte nás a hlavně doražte, program bude brzy zveřejněn.

Sraz před 10:00

————————————-

Long-lasting drought continues, ecosystems are collapsing, forests are dying. It’s not enough to just recycle or plant trees, we have to stop burning fossil fuels and change the political mindset to avert a disaster. However, our political representatives refuse to keep their promises and the greenhouse gas emissions keep growing.

Just as the students in November 1989, we reject hopelessness. And just as them, we consider the question of preservation of the environment to be fundamental. Therefore, we will begin a university occupation strike on the 12th November.

Instead of sitting in classrooms, we will lead discussions and workshops in the corridors, listen to concerts and organize ourselves at plenaries. Join us!

Napsat komentář